Học viện quân sự đường phố

Tên gọi Trường quân sự đường phố được lấy cảm hứng từ cái tên Trường Quân sự Hoàng Phố

Tôn Trung Sơn (đứng sau bàn) và Tưởng Giới Thạch (mặc quân phục) trong lễ thành lập Học viện Quân sự Hoàng Phố năm 1924

Sơ lược

Năm 1876, Tổng đốc Lưỡng Quảng Lưu Khôn Nhất cho thành lập “Quảng Đông Tây học quán”.

Năm 1882, Quảng Đông Tây học quán đổi tên thành Quảng Đông Thực học quán.

Năm 1884, Tuần phủ Sơn Tây Trương Chi Động được bổ nhiệm làm Tổng đốc Lưỡng Quảng. Ông đổi tên Quảng Đông Thực học quán thành Quảng Đông Bác học quán.

Năm 1887, Trương Chi Động thành lập Quảng Đông Thủy lục sư học đường. Đây chính là trường đào tạo sĩ quan hiện đại đầu tiên của Trung Quốc.

Tháng 1 năm 1924, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Quốc dân Đảng nhất trí việc Trung Hoa Dân quốc cần hợp tác với Liên Xô và Trung Quốc Cộng sản Đảng, quyết định thành lập học viện sĩ quan và quân đội của đảng cách mạng. 9 Ngay sau đó, Tôn Trung Sơn cho thành lập một ủy ban trù bị học viện sĩ quan lục quân gồm 8 người với Tưởng Giới Thạch làm Ủy viên trưởng; đồng thời quyết định xây dựng cơ sở cho học viện quân sự này trên cơ sở của Quảng Đông Thủy lục sư học đường và Lục quân Tiểu học.

Mục đích thành lập Học viện quân sự đường phố

Trong bối cảnh Chuyển đổi số diễn ra khắp toàn cầu, và khí thế rất mạnh mẽ tại Việt Nam

Học viện quân sự đường phố: Xây dựng lớp chiến tướng, sĩ quan chỉ huy tác chiến trên không gian mạng và mặt trận kinh tế số.

Câu chuyện của Hải Khang

Hải Khang là một nhà sản xuất ứng dụng, một nhà buôn, một con người cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp số.

Hải Khang trên tinh thần: Không chỉ nghĩ cho bản thân mà còn nghĩ cho nhiều người. Cho nên mới thành lập Học viện quân sự đường phố


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *