ĐẠI TRƯỢNG PHU - Nhân bằng chí khí, hổ bằng uy

Đại Trượng Phu là người đàn ông đặc biệt mạnh mẽ, có chí khí hơn người…

Mạnh Tử định nghĩa chữ Đại Trượng Phu như sau: Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị Đại Trượng phu (富貴不能淫, 貧賤不能移, 威武不能屈, 此之謂大丈夫). Có nghĩa là: Giàu sang không làm cho say đắm, nghèo hèn không làm cho đổi dời, oai võ không làm cho khiếp sợ, ấy mới gọi là Đại Trượng Phu.

THỜ CHỮ TÍN, BẢO HỘ CHO SỰ TRƯỜNG TỒN CỦA CHỮ TÍN.

Luận Ngữ viết: “Nhân nhi vô tín, bất tri kì khả dã” 人而無信, 不知其可也 (Vi chính 為政)

BẢN LĨNH – TÀI NĂNG – KHÍ PHÁCH ANH HÙNG – MƯU LƯỢC – TRƯỢNG NGHĨA

Nếu như đây là lần đầu tiên bạn biết đến trang web, thì bạn nhất định cần đọc Giới thiệu về Nguyên Soái, và Chủ Soái Trình Công Minh.

Xem: Giới thiệu, Trình Công Minh

元帥

VI XÃ TẮC LẬP THÂN – VI DÂN SINH KIẾN NGHIỆP

TRÌNH CÔNG MINH VÀ NGUYÊN SOÁI GIÚP BẠN TÌM ĐƯỢC CHO MÌNH MỘT CHỖ ĐỨNG, XÁC LẬP ĐƯỢC VỊ THẾ CỦA BẢN THÂN TRÊN SÂN CHƠI CUỘC ĐỜI

Quảng phúc, Cát tường, Vạn lợi

Làm phúc cho thiên hạ, giúp người gặp duyên may, thành tựu vạn lợi

Cái gốc của Nguyên Soái là chủ nghĩa anh hùng. Xây dựng cuộc sống từ hạt giống anh hùng có sẵn bên trong mỗi con người. Khởi thủy của học thuyết này được viết trong tác phẩm Quang Vũ Thiên hạ anh hùng. Mang học thuyết làm lợi lộc cho quảng đại quần chúng nhờ Ngũ hành trận

Xem thêm …

___

Cách thức để có được mọi thứ mà mình muốn là luôn giữ sự tập trung vào 3 thứ:

1. MỤC TIÊU: Là những thứ cần có được

2. GIỮ TÂM THÀNH KÍNH: Mong bản thân vững gan bền chí, chân cứng đá mềm để luôn tiến bước. Xin thượng đế, các vị thánh thần ở bên cạnh phù trợ giúp bản thân hiện thực được nguyện ước

3. CHUYỂN HOÁ: Chuyển hoá các mong ước thành hiện thực

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG DÀNH THỜI GIAN CHO GIA ĐÌNH, KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ TRỞ THÀNH ĐÀN ÔNG THỰC SỰ

___

Cơ sở của sự tự tin

Có sự tự tin thì làm được mọi việc. Và theo chiều ngược lại: Để làm được mọi việc, trước tiên cần chuẩn bị sự tự tin.

___

Trung Tín 忠信

THỜ CHỮ TÍN

___

HỒNG MINH NGUYÊN SOÁI

QUANG MINH NHẤT THỐNG CHÍ

NGŨ THƯỜNG

NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN

THIÊN HẠ ANH HÙNG

VÕ LÂM NGŨ BÁ

ANH HÙNG KHÍ PHÁCH XÂY ĐẠI NGHIỆP

KIÊN TRUNG TRÍ DŨNG VẠN SỰ THÀNH

Đại Quang Minh, Hồng Minh Nguyên Soái, Trung Lộ Tài Thần

Chữ Tín 信

Luận Ngữ 論語:

“Nhân nhi vô tín, bất tri kì khả dã” 人而無信, 不知其可也 (Vi chánh 為政)

Người mà không có đức thành thì không hiểu sao làm nên việc được.

Ngũ Lộ Thần Tài

Ngũ Lộ Tài Thần của Ngũ hành trận do Hồng Minh Nguyên Soái lập ra

 1. Trung Lộ Tài Thần: Hồng Minh Nguyên Soái, Đại Quang Minh
 2. Bắc Lộ Tài Thần: Văn Trình Đại Phu
 3. Đông Lộ Tài Thần: Quang Vũ Đại Nhân
 4. Tây Lộ Tài Thần: Đại Vũ Đại Nhân
 5. Nam Lộ Tài Thần: Trí Khang Đại Nhân

Quang Minh Ngũ Bộ

Ngũ Bộ trong Ngũ hành trận do Hồng Minh Nguyên Soái lập ra

 1. Trung Bộ: ĐẠI TRÌNH, do Chính Nhất Quang Minh Hải Khang Đại Minh Vương thống lĩnh
 2. Bắc Bộ: CHUYỂN DỊCH, do Văn Trình Đại Vương thống lĩnh
 3. Đông Bộ: TƯỜNG PHONG, do Quang Vũ Đại Vương thống lĩnh
 4. Tây Bộ: HÙNG PHONG, do Hồng Vũ Đại Vương thống lĩnh
 5. Nam Bộ: CHÍNH NHẤT, ĐẠI KHANG, do Trí Khang Chính Nhất Đại Vương thống lĩnh

Ngũ chi đạo

Am tường và thực hành 5 nhánh của Đạo

 1. Anh Hùng chi Đạo
 2. Gia Đạo, và thờ cúng Gia Tiên
 3. Tân Nho Giáo
 4. Đạo Giáo
 5. Đạo Mẫu

ĐỜI NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ THỂ VẤT VẢ, CÓ THỂ BƯƠN CHẢI, CÓ THỂ ĐIÊN CUỒNG VỚI XÃ HỘI. NHƯNG PHẢI BIẾT DÀNH THỜI GIAN CHO GIA ĐÌNH, CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CON CÁI


VÌ SỰ PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH, HÀI HÒA, VÀ THỊNH VƯỢNG

Nguyên lý của Tâm linh là Sự thành kính, Biết ơn, và Tri ân công đức.

Mục đích của thực hành tâm linh là để tăng trưởng Phúc Đức, biến nguyện ước thành hiện thực. Tu và hành được đến đâu tùy thuộc vào Trí tuệ, sự Thành tâm của mỗi người. Phương pháp tu tập căn bản là Bồ Tát Đạo Lục độ Ba-la-mật. Vạn Sự Tùy Duyên, Tâm Vô Sở Cầu, Tinh Tấn tu tập nhất định có thành tựu.

Làm mọi việc hãy cứ Nhất Tâm, Tinh Tấn, Phát Bồ Đề Tâm, Xả Tâm Vô Lượng, hết sức mình đi đã rồi mới đến cầu xin thần linh phù trợ thì mọi việc sẽ được hanh thông.

Chúc các bạn vô lượng thành tựu, vô lượng công đức!

KIẾN QUỐC QUÂN DÂN, GIÁO HỌC VI TIÊN 建國君民 教學為先

Vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình.

为天地立心, 为生民立命, 为往圣继绝学, 为万世开太平

Chính Đại Quang Minh. Dĩ Công Vi Thượng. Chí Công Vô Tư

程公明

Trung Tín Đại Nhân, Trình Công Minh, Quang Minh Giáo Chủ, Hồng Minh Nguyên Soái

VĂN TRÌNH ĐẠI PHU

Văn Thiên Tường 文天祥, thừa tướng của Nhà Tống viết câu đầu tiên trong bài thơ Chính Khí Ca là Thiên địa hữu chính khí 天地有正氣

Thiên địa có chính khí thì làm người đàn ông sống trên đời cũng cần phải giữ cho mình HẠO NHIÊN CHÍNH KHÍ

Bằng tâm huyết, trí tuệ, và tình cảm, Văn Trình Đại Phu xây dựng tác phẩm Nguyên Soái dành để gửi tặng cuộc đời, đặc biệt là các đấng nam nhi.

Luôn chân cứng đá mềm, đạp trên các con sóng để bước đi trên cuộc đời.

Sống khoan dung, không tức giận sẽ nhận được sự phù hộ tối cao

Nước sâu thì chảy chậm, người không tức giận không phải là đần, mà là người khôn đại trí, luôn nói ra những lời ngọc ngà, vừa lợi người, vừa lợi mình.

DANH LỢI KHÔNG ĐỔI LÒNG, GIÀU SANG KHÔNG DÂM LOẠN,
NGHÈO HÈN KHÔNG NHỤT CHÍ, OAI VŨ KHÔNG KHUẤT PHỤC