Nguyên Soái: Vì những vinh quang, hạnh phúc và thành công cho cuộc đời của bạn.

Trên quan điểm: “Mang tư tưởng và lý luận quân sự vào trong hoạt động kinh tế – thương mại”, Hải Khang thành lập Học viện quân sự đường phố cho đào tạo sĩ quan chỉ huy, chiến tướng kinh doanh

Người luôn dõi theo và đồng hành cùng sự tiến bộ của bạn. Hải Khang, hiệu trưởng học viện quân sự đường phố

  • Học viện quân sự đường phố

    Tên gọi Trường quân sự đường phố được lấy cảm hứng từ cái tên Trường Quân sự Hoàng Phố Sơ lược Năm 1876, Tổng đốc Lưỡng Quảng Lưu Khôn Nhất cho thành lập “Quảng Đông Tây học quán”. Năm 1882, Quảng Đông Tây học quán đổi tên thành Quảng Đông Thực học quán. Năm 1884,…

PHƯƠNG PHÁP

STT Tiêu đề Nhóm Miêu tả Chi tiết
1 Phương pháp luận Xuyên Không Phương pháp luận

Xuyên không gian, xuyên thời gian


Can trường, quả cảm, làm chủ bản thân, làm chủ số phận. Quyền lực tối thượng nằm trong tầm tay của bạn

Một cuộc đời vinh quang và đầy tự hào

Hưởng ứng tinh thần bất tử của những vị thần bảo hộ: Thánh Gióng huyền thoại, Thánh George huyền thoại

Tuần 08, Thứ Năm – Ngày 22.02.2024